“ทนายเกิดผล” ชี้ จอดรถขวางทางเข้า-ออกผู้อื่น ผิด! มีโทษปรับ หรือ อาจติดคุก