เปิดใจชาวบ้านถูกศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสวมบัตรเบิกเงิน