ผู้ปกครอง “เซนต์คาเบรียล” กดดันให้มูลนิธิฯอนุมัติใบลาออกของผู้อำนวยการ