ญี่ปุ่นเปิดตัว “แว่นอัจฉริยะ”แปลงข้อความเป็นคำพูดช่วยคนตาบอด