“ปารีส” ธุรกิจท่องเที่ยวฟื้นตัว หลังซบเซานานจากเหตุก่อการร้าย