อดีตลูกจ้างศูนย์คนไร้ที่พึ่ง เชื่อถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรม เพราะไม่ยอมร่วมทุจริต

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


การร่วมเปิดหลักฐานการทุจริตในศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ขอนแก่น อาจเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำอดีตลูกจ้างศูนย์คนไร้ที่พึ่ง ถูกเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม เพราะไม่ยอมร่วมมือปลอมแปลงเอกสาร ขณะที่ผู้ว่าฯขอนแก่น ยกย่องพฤติกรรรมนิสิตสาว ม.มหาสารคามว่ามีความรับผิดชอบต่อสังคม

TOP ประเด็นร้อน