"สมชัย" ยื่นสมัคร "เลขาฯ กกต."จับตายื่นออก 5 เสือกกต. ก่อนถูกเซ็ทซีโร่