ภรรยาคนส่งเฟอร์นิเจอร์เตรียมร้องขอความเป็นธรรมต่อศาล