“เจ้าด้วน” ช้างป่าเขาอ่างฤาไน ดักรถบรรทุกอ้อยกลางถนน