ชาวเยอรมนีลงมติเก็บ “ระฆังฮิตเลอร์” ไว้เตือนใจอดีตที่มืดมน