“เทคโนโลยี 5จี” ดาวเด่นในงาน โมบายล์ เวิลด์ คองเกรส 2018