สั่งเด้ง-สอบวินัย ตำรวจมุกดาหารแต่งกายครึ่งท่อนตั้งด่านตรวจ