ชาวร้อยเอ็ดพร้อมใจส่งสุนัขเข้ากักกัน หวั่นติดโรคพิษสุนัขบ้า