นายกฯตำหนิกลุ่มการเมืองตั้งพรรคชื่อแปลกแค่อยากเป็นข่าว