ไร้การจัดซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า เป็นเหตุให้โรคระบาดเพิ่มขึ้น

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


การระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ทั่วพื้นที่ภาคอีสาน ส่วนหนึ่งพบปัญหาจากวัคซีนที่เคยฉีดให้สัตว์เลี้ยง ไม่มีการจัดซื้อ เนื่องจาก 2 ปีก่อน หน่วยงานท้องถิ่นได้รับการทักท้วงจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. ว่าการจัดซื้อวัคซีนไม่ใช่หน้าที่ของท้องถิ่น แต่เป็นหน้าที่ของเจ้าของสุนัข แต่ล่าสุด อบต.ดงลาน จังหวัดร้อยเอ็ด ใช้งบท้องถิ่นจัดซื้อวัคซีนมาฉีดให้กับสุนัขเช่นเดิม หลังกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น หารือกับ สตง. ถึงการใช้จ่ายงบ ก่อนมีหนังสือชี้แจงว่า สามารถจัดซื้อวัคซีนได้เช่นเดิม

TOP ประเด็นร้อน