6 เม.ย.นี้ แบงก์ชาติเริ่มออกใช้ธนบัตรแบบใหม่ รัชกาลที่ 10