อุตุนิยมวิทยาเตือนระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนอีก 1 วัน