ฝุ่น PM2.5 ปกคลุมทั่วกรุงฯ วอนกลุ่มเสี่ยงลดออกกำลังกายกลางแจ้ง