ปศุสัตว์ประจวบฯ ย้ายหมาจรจัดรอบ 2 เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า