กู้เรือขยะอับปางเกาะพีพี พบปะการังเสียหายกว่า 100 ตารางเมตร