“อิตาเลียนไทย”ปลดป้ายโฆษณาเบียร์จากตึกแล้ว กลุ่มเครือข่ายชี้ยังมีความผิด