เชียงใหม่วิกฤตหมอกควัน-ค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน 3 วันติด

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


จังหวัดเชียงใหม่ยังคงมีปัญหายังคงวิกฤตหมอกควัน ค่ามลพิษสูงเกินค่ามาตรฐานต่อเนื่องเป็นวันที่ 3

TOP ประเด็นร้อน