“ครูปรีชา”ยังไม่รับคำท้าเข้าพบนายกฯ อ้างทีวีเสียไม่รู้เรื่อง