คนขับรถ 10 ล้อ ตะลุมบอนกลางถนน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ