วงเสวนาแนะใส่หน้ากากอนามัยกันฝุ่นขนาดเล็ก ตลอดเวลา