ปศุสัตว์ เร่งฉีดวัคซีนให้สัตว์เลี้ยงในเขตสวนหลวงหลังประกาศพื้นที่โรคระบาด