พาณิชย์สั่งเอาผิดร้านธงฟ้าประชารัฐที่ทำผิดหลักเกณฑ์