ผอ.มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ชี้ควรมี "ถุงยาง" ใน รร. แนะผู้ใหญ่ให้ข้อมูลเด็กรอบด้าน