ร้องสอบโครงการวิจัยและพัฒนาทางทหารอ้างพบความผิดปกติของงบประมาณ

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ และทีมวิจัยหน้ากากป้องกันสารพิษทางทหาร ร้อง สตง.ตรวจสอบ9โครงการมูลค่ากว่า 50 ล้านบาท ของสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร ซึ่งอ้างว่ามีหลักฐานความผิดปกติของงบประมาณ

TOP ประเด็นร้อน