พาณิชย์ เล็งลดราคาสินค้าใน “ร้านค้าธงฟ้า” หวังช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย