2 เดือน ‘เสือดำ-เปรมชัย’ หนึ่งเสียงคำรามที่เริ่มหายไป