สสส.เสนอยกระดับ “เมาแล้วขับ” เป็นนโยบายระดับชาติ

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ก่อนเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์ปีนี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ร่วมกับภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน รณรงค์ “สงกรานต์กลับบ้านปลอดภัย พื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า” โดยสนับสนุนจัดพื้นที่เล่นน้ำปลอดแอลกอฮอล์ และให้ทุกพื้นที่เตรียมมาตรการป้องกันลดอุบัติเหตุ

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประเด็นร้อน