เปิดผังบ้านพักตุลาการเชิงดอยสุเทพ กลุ่มค้านตั้งคำถามหรูหราเกินจำเป็นหรือไม่

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


บ้านพักตุลาการศาลอุทธรณ์ภาค 5 ทั้ง 48 หลังที่เป็นประเด็นพิพาทขณะนี้ จากข้อมูลพบว่า เกือบทั้งหมดใช้แปลนก่อสร้างแบบเดียวกัน แต่เพราะพื้นที่ลาดเอียงไม่เท่ากันทำให้การก่อสร้างต้องปรับตามความเหมาะสมของพื้นที่ พีพีทีวี ได้รับอนุญาตให้เข้าไปภายในบ้านที่สร้างเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้ว ท่ามกลางเสียงคัดค้านของคนพื้นที่บางกลุ่มว่า การออกแบบเกินความจำเป็นของบ้านพักข้าราชการและไม่กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมหรือไม่

TOP ประเด็นร้อน