เปิดผังบ้านพักตุลาการเชิงดอยสุเทพ กลุ่มค้านตั้งคำถามหรูหราเกินจำเป็นหรือไม่