แก้ไม่ตรงจุด!! ประมง “ปัตตานี-พังงา” หยุดหาปลา 4,000 ลำ