อดีตสตรีหมายเลข 1 สหรัฐฯ ปฏิเสธรักษาตัวแม้ป่วยหนัก