ครม.เห็นชอบเพิ่มโทษขายหวยเกินราคาคุก 1 เดือนปรับ 1 หมื่น

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ครม.มีมติเพิ่มบทลงโทษขายหวยเกินราคา ปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท คุกไม่เกิน 1 เดือน

TOP ประเด็นร้อน