“ประยุทธ์” ลั่นไม่เล่นการเมือง อยู่ต่อหรือไม่รอชัดเจนหลังมิ.ย.นี้