นักวิชาการเผยผลวิจัย"ไทย"น่าเที่ยวอันดับที่ 34 ของโลก