“จอร์จ บุช” ป่วยหนัก หลังเสร็จพิธีศพ “บาร์บารา บุช”