คสช. งัดม.44 ระงับสรรหา “กสทช.”

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


หน้าหน้าคสช. ออกคำสั่งม.44 ระงับการสรรหากรรมการกสทช. ชุดใหม่ หลังมีข้อร้องเรียนคุณสมบัติต้องห้ามของผู้ผ่านการสรรหา

TOP ประเด็นร้อน