สหรัฐฯ นำ“เรือดำน้ำ”พลังงานนิวเคลียร์ฝึกร่วมทร.ไทย