คลังไล่บี้คนจน 1.5 ล้านรายไม่ยอมฝึกอาชีพ-ลั่นหยุดให้เงิน มิ.ย.นี้