หยุดแชร์!! ข้อมูลไม่จริงยึดใบขับขี่ ไม่ได้คืน ต้องสอบใหม่