ผู้รับสูตรยา “หมอแสง” สงสัยผลแถลงกรมการแพทย์ไม่รอบด้าน


ผู้รับถ่ายทอดสูตรสมุนไพรหมอแสง ตั้งคำถามถึงกรมการแพทย์ แถลงข้อมูลผลการตรวจสอบสมุนไพรหมอแสง ครบถ้วนและรอบด้านหรือไม่ หากไม่เป็นเช่นนั้นจะต้องแสดงความรับผิดชอบ

TOP ประเด็นร้อน