“ทรัมป์” ยืนยันกดดันเกาหลีเหนือต่อ จนกว่า “อาวุธนิวเคลียร์” จะถูกปลดจริง