สวนสัตว์อังกฤษตั้งชื่อ "ลูกอูฐ" ตามพระทายาทพระองค์ใหม่