แล้งหนัก! ยโสธรเร่งแจกน้ำดื่ม ปชช.ตามพื้นที่ประสบภัย