รมว.พม.วอนอย่าโทษระบบโกงเงินคนไร้ที่พึ่งเป็นเรื่องของคน