สนามบินอุบลฯ ประกาศเปิดให้บริการแล้ว หลังเกิดไฟช็อตจนต้องยกเลิกทุกเที่ยวบิน